Filosofisch Café Haarlem - Jan-Hendrik Bakker: De grond van het bestaan

woensdag 21 november 2012

De grond onder onze voeten is een vanzelfsprekendheid. Toch is de moderne mens een grondeloos wezen geworden, en dat niet alleen figuurlijk.

Mensen zijn aardse wezens, maar streven naar verovering van de ruimte. Tegelijk putten wij de aarde uit en is grond een economisch speculatieobject geworden. In de filosofie komen rationele, religieuze en ecologische betekenissen van het begrip grond

in een brede context samen. In de moderne samenleving zien we daarentegen dat de emotionele en culturele waarde van grond steeds meer is verengd tot de marktwaarde. Toch is er de laatste jaren een kentering waarneembaar.

Er komt steeds meer aandacht voor de rol van grond in de moderne, stedelijke samenleving.

Filosofische boekhandel Spijkerman & Son is aanwezig met een boekentafel.

1741 / Laatst gewijzigd: 25-Sep-2012

Filosofisch Café

21 november 2012
Aanvang: 19.45 uur

Toegang: €5,- /studenten €3,-

Haarlem
Remonstrantse kerk, ingang Oranjekade 1
Haarlem
T: tel (0252) 530746. mobiel (06) 16370875
Reserveren: nvt
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Organisatie:
Filosofisch Café Haarlem i.s.m Filosofische Boekhandel Spijkerman