Nietzsche contra Wagner

3 oktober t/m 12 december 2012

Nietzsche was een grote bewonderaar van Wagner. Maar deze aanbidding zal in het latere leven van de filosoof omslaan in afkeer door Wagners buiging voor het christelijke kruis. In deze cursus lezen we Nietzsches teksten over Wagner om daarin de ontwikkeling van deze vriendschap te volgen.

Cursus in het kader van Wagnerjaar 2013

1736 / Laatst gewijzigd: 07-Sep-2012

Leesgroep

woensdag om de week

3 oktober t/m 12 december 2012
Aanvang: 19.30

Toegang: 125 euro

Binnensteeds
Nieuwe Groenmarkt 20
Haarlem
T: 020-6126745


Benodigd materiaal: Het geval Wagner, Arbeiderspers.

Organisatie:
Pieter de Jong