Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen

zondag 23 september 2012

In deze leesgroep krijgt u de gelegenheid om zich te verdiepen de in de esthetica van Immanuel Kant (1724 - 1804). Zijn Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen heeft een belangrijke invloed gehad op de romantiek en de lŽart pour lŽart beweging. Tevens blijft het werk tot op de dag van vandaag een belangrijk oriëntatiepunt in het denken over schoonheid en kunst.

1728 / Laatst gewijzigd: 09-Jun-2013

Leesgroep I. Kant

Maandelijks zondag middag

23 september 2012
Aanvang: 14.00 - 17.00

Toegang: 515,- of 567,90,-

ISVW
Dodeweg 8
Leusden
T: 033 – 465 07 00
Reserveren: www.isvw.nl
E: adansembourg@freeler.nl
website


Organisatie:
ISVW