Socratisch Café Amsterdam 25 mei, thema 'wijsheid'

vrijdag 25 mei 2012

Het Socratisch Café Amsterdam is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners n.a.v. een maandelijks thema. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Thema 'wijsheid'

Beste liefhebber van een zinvol gesprek,

U bent van harte uitgenodigd voor het Socratisch Café Amsterdam van vrijdag 25 mei.

Deze maand onderzoeken we het thema ‘Wijsheid’.

Een filosoof is iemand die wijsheid begeert (in het Grieks betekent philo “houden van” en sofia wijsheid). Wat bedoelen we echter met wijsheid en waarom zouden we het überhaupt liefhebben? Aristoteles maakt onderscheid tussen twee vormen van wijsheid: phronesis en epistèmè. De eerste wordt ook wel praktische wijsheid genoemd, een soort van intelligentie in het menselijke handelen. Iemand die deze vorm van wijsheid bezit is in staat om “het goede leven” te leiden. Hij weet wat voor hem het leven de moeite waard maakt en in concrete situaties is hij in staat het juiste midden te vinden. Het midden tussen verschillende belangen/behoeften in hem zelf en zijn omgeving. Epistèmè kan je vertalen als theoretische wijsheid of wetenschappelijke kennis. Het gaat hier om kennis/wijsheid die objectief en toetsbaar is.

Bij de oude Grieken was het idee dat een wijs persoon ook een gelukkiger persoon is. Sinds begin jaren 80 wordt in de psychologie onderzoek gedaan naar wijsheid. Het blijkt dat wijsheid die gedefinieerd is als phronesis inderdaad positief samenhangt met een gevoel van “wellbeing”. Uit psychologisch onderzoek komt ook naar voren dat wijsheid een redelijk stabiele trek is. Tot aan het einde van de adolescentie word je wijzer, daarna wordt je niet meer wijzer, maar het neemt niet af met het ouder worden, zoals bijvoorbeeld intelligentie.

Wat is echter onze eigen ervaring met wijsheid? Worden we bijvoorbeeld wijzer van het deelnemen aan een socratisch gesprek? En bestaat er, zoals sommige psychoanalytici beweren, ook zo iets als een persoon die “sadder and wiser” is?

Op vrijdag 25 mei onderzoeken we ‘wijsheid’ in verschillende Socratische gespreksvormen.

Wanneer: Vrijdag 25 mei van 2012 van 15:30 tot 18:30 uur (inloop vanaf 15:00).

Locatie: Centrum Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2, A’dam (tram 3, 5, 24 en 16, Regioliner 142).

Entree: €10,00, met studentenkaart €5,00, 4-rittenkaart €30,- (toegangsprijzen incl. koffie/thee).

Begeleiding: Jurjen van de Groep, Pomme van Vught, Marc Koppels, Sjoukje Dijkman, Karel van Haaften.

Programma

15:00 uur: Inloop.

15.30 uur: Welkomstwoord en inleiding op het thema

15.45 uur: Dialoog in subgroepen, keuze uit diverse gesprek- en reflectievormen

17.00 uur: Pauze met intermezzo.
17.30 uur: Vervolg dialoog in subgroepen
18.30 uur: Afsluiting en borrel (na 19:00 uur voortzetting in tegenover gelegen Café Wildschut).

Socratisch Café

Het Socratisch Café is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Het Socratisch Café Amsterdam is ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium en maakt inmiddels als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland. www.socratischcafenederland.nl

Data volgende cafés
Iedere laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli/aug/dec.

Hopelijk ontmoeten wij elkaar dan,

Jurjen van de Groep, Pomme van Vught, Marc Koppels, Sjoukje Dijkman en Karel van Haaften.

Over Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1675

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

25 mei 2012
Aanvang: 15:30 tot 18:30 uur

Toegang: €10,00 (studenten €5,00, 4-rittenkaart €30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 0619156898
E: pvanvught@gmail.com
website


Organisatie:
Socratisch Café Nederland