VRIJHEID IN KUNSTBELEVING, FILOSOFIE EN FILOSOFEREN

22 t/m 28 juli 2012

Filosofievakantie in Zuid Frankrijk over vrijheid in de filosofische beleving met het VETO (netwerkgroep Vlaams Eigentijds Filosofie Onderwijs).

Filosofievakantie in Zuid Frankrijk over vrijheid in de filosofische beleving met het VETO

Deze cursus is absoluut geen systematische inleiding in de kunstfilosofie of de esthetica. Filosofie en filosoferen gaan tijdens deze gevarieerde vormingsweek hand in hand met actieve en passieve beleving van kunst in de meest ruime zin (muziek en dans)

Actieve Filosofie

We werken in en om het Centre Erasme met interactieve werkvormen op het niveau van de deelnemers zelf. Aansluitend zijn er reflectie- en verdiepingsoefeningen die eveneens toepasbaar zijn bij andere doel- en leeftijdsgroepen.

Docenten VETO

De begeleiders zijn allen werkzaam op niveau van de pedagogische begeleiding en de lerarenopleiding in Vlaanderen met ‘hoofd, hart en handen voor filosofie en filosoferen’ in een brede belevingscontext. Hoofddocent is Peter Visser (VETO).

1656 / Laatst gewijzigd: 31-Maa-2012

Filosofievakantie Zuid Frankrijk

22 t/m 28 juli 2012
Aanvang: 15:00

Toegang: 595

St Etienne des Sorts (Fr)
St Etienne des Sorts (Fr)
St Etienne des Sorts (Fr)
T: 06 2299 3634
Reserveren: via dit formulier http://www.centre-erasme.nl/cursus_form.htm
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Verdere informatie vindt u op onze site.

Organisatie:
Stichting Informatie Filosofie