What Money Can't Buy, the moral limits of Markets

donderdag 24 mei 2012

Centraal tijdens de conferentie staat een lezing van Michael J. Sandel, hoogleraar politieke filosofie van Harvard University. Sandel is éénmalig in Amsterdam en exclusief bij CBE. Op zijn bekende interactieve wijze overweegt hij de morele en ethische dilemma’s van een wereld waarin alles te koop is en waarin een economische logica onze maatschappij, onze politiek en ons denken geheel beheerst.

Sandel stelt dat ‘the vacuum of modern politics can only be remedied by a return to morality’. Direct na de lezing debatteren we over deze stelling onder leiding van Bas Heijne en met o.a. Alexander Rinnooy Kan (SER) en Saskia Stuiveling (Algemene Rekenkamer) als panelleden.

CBE wil de discussie over ons marktgedreven tijdperk graag op een zo breed mogelijke manier voeren en wij willen hier ook graag met u van over gedachten wisselen tijdens de conferentie.

1636 / Laatst gewijzigd: 23-Feb-2012

Conferentie Michael Sandel

24 mei 2012
Aanvang: 10:00 uur

Toegang: €490,- / studenten €75,-

Aula VU
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam
T: 020 - 5217400
Reserveren: Reserveren op de site.
E: r.nooij@cbe-group.com
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
CBE Academica