Inleiding in het denken van Britse socioloog en dwarsdenker Frank Furedi

dinsdag 6 maart 2012

Filosoof en socioloog dr. Bas van Stokkom van Radboud Universiteit Nijmegen, geeft ter voorbereiding op de Hannah Arendt lezing door Frank Furedi op 14 maart, een college over de intellectuele ontwikkeling en het werk van deze Britse dwarsdenker.

Het thema van het bezoek van socioloog Frank Furedi is ontleend aan zijn laatste boek On Tolerance. A Defence of Moral Independence, waarin hij de gangbare opvatting van ‘tolerantie’ in de westerse samenleving kritiseert. Volgens Furedi gaat in deze gangbare opvatting van tolerantie vaak om niet meer dan een soort onverschilligheid zonder werkelijke belangstelling voor afwijkende opvattingen of leefstijlen. Volgens Furedi sluit ware tolerantie niet uit dat je oordeelt en zelfs hard oordeelt over andermans opvattingen of gedragingen maar dat je die opvattingen of gedragingen, ook als ze je helemaal niet bevallen, toch tolereert. Furedi pleit dan ook voor een strenge en radicale opvatting van tolerantie.

Furedi staat bekend als een scherpzinnige dwarskijker die graag algemeen geaccepteerde opvattingen onderuit haalt. Eerder publiceerde hij over imperialisme, angstcultuur en risicomijding, moderne opvoedingsproblemen, de therapie-cultus, het falen van de huidige intelligentsia, het politieke gebruik van de factor angst, de gevolgen van het terrorisme en het tekortschieten van het onderwijs. Publicaties zijn o.a.: Culture of Fear (1997), Paranoid Parenting (2001), Therapy Culture (2003), Where Have All the Intellectuals Gone? (2004), The Politics of Fear (2005), Invitation to Terror (2007), Wasted: Why Education Isn't Educating (2009) en On Tolerance (2011).

1632 / Laatst gewijzigd: 17-Feb-2012

Inleidend college over Frank Furedi

6 maart 2012
Aanvang: 20:00

Toegang: 4

Collegezalencomplex RU Nijmegen
Mercatorpad 1
Nijmegen
T: 024-3615555
Reserveren: http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/inschrijven/inschrijven/2012/inleiding-denken/
E: info@soeterbeeck.ru.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Soeterbeeck Programma