De Filosofie van het Kunstwerk

21 maart t/m 4 april 2012

U maakt kennis met de opvattingen van de belangrijkste filosofen vanaf de oudheid tot heden over schoonheid en kunst. Daardoor krijgt u inzicht in de centrale vragen en concepten van de geschiedenis van de esthetica en kunstfilosofie. Daarbij gaan we na hoe kustwerken blijk geven van een filosofische opvatting over kunst.

1608 / Laatst gewijzigd: 23-Dec-2011

Cursus

Wekelijks

21 maart t/m 4 april 2012
Aanvang: 15.00 - 16.45

Toegang: 217,- euro

Eindhoven
Fontys Hogescholen, Het Eeuwsel 1-2
of Fontys PABO Eindhoven, De Lismortel 25
Eindhoven
T: 020-4044002
Reserveren: website
E: adansembourg@freeler.nl
website


Organisatie:
Hovo-Brabant