Kunstfilosofie

1 februari t/m 4 april 2012

Hoe kunnen we anders over kunst oordelen dan in termen van smaak? Moet kunst altijd mooi zijn om goed te zijn? Kunst is een uitdrukking van de ongebreidelde scheppingsdrang van de mens. Maar het kunstwerk staat ook op zichzelf. Dagelijks lezen we in de krant over kunst, of het nu gaat om literatuur, muziek, schilderijen of architectuur.

In de cursus Kunstfilosofie denkt u na over de betekenis van kunst. Allereerst wordt stilgestaan bij het idee van het autonome kunstwerk. Daarna wordt ingegaan op de relaties die het kunstwerk onderhoudt met de werkelijkheid, het publiek en vanzelfsprekend met zijn maker.

In een serie van acht colleges krijgt u een overzicht van het belangrijkste wat filosofen over kunst hebben gedacht. Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de literatuur, muziek en beeldende kunst worden de opvattingen van Plato, Aristoteles en Hegel, maar ook van moderne denkers als Benjamin, Danto en Bourdieu uiteengezet. Zo leert u waarom Nietzsche zo’n belang hecht aan kunstzinnige creativiteit, Kant een relatie legt tussen het schone en het goede, en Lyotard in het sublieme de ongrijpbaarheid van het moment herkent.

Na afloop van deze collegereeks hoeft u niet meer te volstaan met ‘spannend’ of ‘een tikje academisch’ als antwoord op de vraag wat u van een kunstwerk vindt. U zult over een scala aan mogelijkheden beschikken om over kunst na te denken en er een zinvolle mening over te vormen.

1607 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2011

Kunstfilosofie

wekelijks

1 februari t/m 4 april 2012
Aanvang: 10.30 - 12.30

Toegang: 335

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie