Wetenschap ter discussie

31 januari t/m 3 april 2012

Is er een probleem met ons klimaat? Geeft de getuigendeskundige in de rechtszaal de doorslag? Welk recept schrijft de dokter ons voor? Wat leren wij onze kinderen? Allemaal kwesties die worden beslecht met wetenschappelijke argumenten.

Wetenschap is belangrijk in onze samenleving. Maar zij staat ook ter discussie: Is wetenschappelijke kennis zeker? Wanneer mag kennis wetenschappelijk worden genoemd? Hebben wetenschappers eigen belangen?

In de cursus Wetenschap ter discussie wordt kritisch nagedacht over alle facetten van de wetenschap. Het uitgangspunt is dat wetenschap onlosmakelijk verbonden is met samenleving en technologie. De wetenschapsfilosofie van nu heeft oog voor de belangen van het wetenschappelijke bedrijf. Voor de verstrengeling van onderzoek en economisch gewin. Voor de ambities van de particuliere wetenschapper binnen zijn onderzoeksgroep. Maar ook voor de ethische en maatschappelijke vragen rond wetenschap en technologie.

Aan de hand van belangrijke wetenschapstheoretici als Karl Popper, Thomas Kuhn, Michel Foucault en Bruno Latour krijgt u inzicht in de vooronderstellingen, methoden en resultaten van de wetenschappen. Onmisbaar voor wie goed ge´nformeerd wil zijn.

1606 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2011

Wetenschapsfilosofie

wekelijks

31 januari t/m 3 april 2012
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 335

Diverse steden
Diverse steden
Amsterdam e.a.
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie