Cursus Mens-zijn

2 februari t/m 5 april 2012

De vraag wie en wat wij zijn is de meest filosofische die we onszelf kunnen stellen. Als wij verschillen van de dieren, welke betekenis moeten we dan hechten aan de evolutietheorie? Wat betekent het eigenlijk dat wij een lichaam hebben? Hoe verhoudt dit lichaam zich tot onze geest? Is die geest van ons een soort computer of toch wel iets meer dan dat?

De cursus 'Mens-zijn' gaat in op de wijsgerig-antropologische vraag wat de specifieke aard van de mens is. Tot de thema's behoren het bekende probleem van lichaam en geest, het verschil tussen mens en dier, de vrije wil, emoties en het menselijk symboolgebruik.

In deze cursus leert u hier systematisch over na te denken. Dat gebeurt aan de hand van de belangrijkste denkers uit dit vak, waaronder Max Scheler, Helmuth Plessner en Maurice Merleau-Ponty. Vanwege hun filosofische relevantie gaat u bovendien in op denkers als Sigmund Freud en Charles Darwin.

Na de cursus herkent u direct de standpunten in de huidige debatten zoals over de vraag of bewustzijn bestaat en of liefde niet louter een chemische reactie in onze hersenen is.

1605 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2011

Cursus Mens-zijn

wekelijks

2 februari t/m 5 april 2012
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 335

Diverse steden
Diverse steden
Amsterdam e.a.
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie