Cursus Ethiek

31 januari t/m 3 april 2012

Kinderen of carrière, snelle winst of duurzaam ondernemen, individuele vrijheid of gemeenschapszin. Wat moeten wij doen om gelukkig te worden? De vraag naar het goede leven wordt gesteld tegen de achtergrond van conflicterende waarden. Onze normen zijn er onlosmakelijk mee verbonden.

Is een rookverbod maatschappelijk gewenst of betutteling? Streven wij naar een gezonde bevolking of hechten wij aan onze individuele keuze? Ethiek is het onderdeel van de filosofie dat onderzoekt wat het menselijk leven goed en de moeite waard maakt. Daarnaast houdt deze tak van filosofie zich bezig met de argumenten en begrippen waarmee wij onze morele keuzes rechtvaardigen

In acht colleges leert u concrete morele vraagstukken te analyseren en de standpunten te verbinden met de belangrijkste ethische theorieën uit de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Aan bod komen achtereenvolgens: Meta-ethiek (Moore), Normatieve ethiek (Wolf), Deugdethiek (MacIntyre), Utilisme (Singer), Plichtsethiek (Kosgaard), Relativisme (Rorty), Narratieve ethiek en tot slot Evolutionaire ethiek (De Waal).

1604 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2011

Cursus Ethiek

wekelijks

31 januari t/m 3 april 2012
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 335

Diverse steden
Diverse steden
Amsterdam e.a.
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie