Cultuurfilosofie

30 januari t/m 2 april 2012

Is er nog natuur of hebben wij alles in cultuur gebracht? Wat betekent het om naar onze natuur te leven? Heeft man of vrouw-zijn te maken met ons lichaam of met rolpatronen? Mogen wij de idealen van andere culturen bekritiseren? Zijn er dieren die cultuur hebben?

De mens groeit op en leeft in een cultuur die hij zelf vormgeeft. Zijn scheppingsdrang is grenzeloos. Cultuur staat tegenover natuur omdat cultuur alles omvat wat wij hebben gemaakt of bedacht. Toch gaat deze tegenstelling niet altijd op. Zo is het zeer de vraag of cultuur alleen is voorbehouden aan mensen. En maken wij met onze lichamen ook niet deel uit van diezelfde natuur?

Wie met anderen over dit soort vragen wil nadenken, neemt deel aan de cursus Cultuurfilosofie. In acht wekelijkse colleges leert u systematisch filosoferen over onderwerpen die voortvloeien uit het onderscheid tussen natuur en cultuur.

Met de bestudering van zulke actuele kwesties raakt u tegelijkertijd vertrouwd met het werk van onder anderen Jean-Jacques Rousseau, Johan Huizinga, Sigmund Freud, Charles Taylor, Judith Butler, Johann Gottfried Herder, Bruno Latour en Roger Scruton.

1603 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2011

Cultuurfilosofie

wekelijks

30 januari t/m 2 april 2012
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 335

Diverse steden
Diverse steden
Amsterdam e.a.
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Organisatie:
Instituut voor Filosofie