Spinoza en de vrije wil

zondag 20 november 2011

Sinds een aantal jaren organiseert De Amsterdamse Spinoza Kring rondom de geboortedag van Spinoza een lezingen- en discussiemiddag ter ere van de wereldberoemde filosoof. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor Spinoza en zijn gedachtegoed. Het is tevens een manier om de actuele betekenis van zijn ideeën voor het voetlicht te brengen en Amsterdam de gelegenheid te geven zich 'Stad van Spinoza' te tonen.

Programma

Deze vierde Spinozadag gaat over het ontbreken van de vrije wil en de gevolgen daarvan voor het recht.
Nieuwe inzichten van neurowetenschappers doen vermoeden dat de mens geen vrije wil heeft. Krijgt Spinoza drie eeuwen na dato gelijk? En wat betekent dit voor het menselijk handelen en ons oordeel daarover?

De middag wordt geopend door Carolien Gehrels (wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam). Daarna zal Jan Knol (theoloog, emeritus-predikant) een toelichting geven op het thema. Jan Knol is schrijver van diverse boeken over de wijsbegeerte van Spinoza. Knol heeft onlangs een hertaling in modern Nederlands geschreven van de Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk, waarschijnlijk Spinoza’s eerste geschrift en voorloper van zijn hoofdwerk, de Ethica.
Vervolgens zal prof.mr. Eugène Sutorius (hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en rechter bij het gerechtshof te Arnhem) uiteenzetten welke consequenties voor het recht hij ziet bij het gestelde ontbreken van een vrije wil. De heer Sutorius maakte naam als advocaat die artsen verdedigde die vanwege euthanasie of hulp bij zelfdoding strafrechtelijk werden vervolgd.
Hierna vindt een discussie plaats onder leiding van Carien de Jonge (filosofe).
Boris van der Ham (D66 Tweede Kamer) zal de middag afsluiten met een column.
Het Roman Ensemble (Muziekschool Amsterdam) omlijst de middag met muziek.
Antiquariaat Spinoza is aanwezig met een boekenstand en Jaron Beekes zal zijn graphic noven De lens van Spinoza signeren.

1587 / Laatst gewijzigd: 07-Nov-2011

Spinozadag 2011

20 november 2011
Aanvang: 13.00 uur

Toegang: €15

Paradiso
Weteringschans 6-9
Amsterdam
Reserveren: Reserveren gewenst, www.spinozadag.nl
website


Organisatie:
Amsterdamse Spinoza Kring