Joke Hermsen over het fenomeen 'tijd'

woensdag 14 september 2011

Op woensdag 14 september combineert schrijfster en filosofe Joke Hermsen in haar inleiding twee van haar essays: Windstilte van de ziel en Stil de tijd. Met deze laatste heeft zij de Jan Hanlo essayprijs 2011 gewonnen. Haar beschouwingen draaien om het fenomeen 'tijd'.

Enerzijds behandelt zij het heden, de kern vattend van ons aller worsteling met het drukke dagelijks bestaan. Anderzijds schetst zij een filosofisch beeld van het begrip 'tijd' aan de hand van filosofen en andere denkers door de eeuwen heen.

Joke Hermsen hanteert daarbij een gedegen, maar tegelijkertijd luchtige en toegankelijke stijl. Windstilte van de ziel is doortrokken van een opvallende rust en een stilte.

Aansluitend leeskring in oktober/november

Aansluitend wordt in een leeskring gesproken over het boek ‘Stil de tijd’.
Woensdag: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 en 30/11 van 20.00–21.45 uur Remonstrantse Kerk Haarlem
aanmelden: tel 0252-211204 of mail hoek@nedtruss.com of bij de boekhandel Spijkerman

1565 / Laatst gewijzigd: 04-Sep-2011

Filosofisch Café Haarlem

14 september 2011
Aanvang: 19.45 uur

Toegang: 5 €, studenten 3€

Remonstrantse Kerk Haarlem
Oranjekade 1
Haarlem
T: 06 16370875
Reserveren: nvt
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Organisatie:
Filosofisch café Haarlem i.s.m. Boekhandel Spijkerman & Son