Wijsgerige Antropologie

21 september t/m 23 november 2011

De vraag wie en wat wij zijn is de meest filosofische die we onszelf kunnen stellen. Als wij verschillen van de dieren, welke betekenis moeten we dan hechten aan de evolutietheorie? Wat betekent het eigenlijk dat wij een lichaam hebben? Hoe verhoudt dit lichaam zich tot onze geest?

Wijsgerige antropologie is het onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag wat de specifieke aard van de mens is. In deze cursus leert u hier systematisch over na te denken.

Dat gebeurt aan de hand van de belangrijkste denkers uit dit vak, waaronder Max Scheler, Helmuth Plessner en Maurice Merleau-Ponty. Vanwege hun filosofische relevantie gaat u bovendien in op denkers als Sigmund Freud en Charles Darwin.

Na de cursus herkent u direct de standpunten in de huidige debatten zoals over de vraag of bewustzijn bestaat en of liefde niet louter een chemische reactie in onze hersenen is.

1561 / Laatst gewijzigd: 26-Aug-2011

Cursus Filosofie

wekelijks

21 september t/m 23 november 2011
Aanvang: 10:30-12:30

Toegang: 335

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie