Ethiek

22 september t/m 24 november 2011

Kinderen of carrière, snelle winst of duurzaam ondernemen, individuele vrijheid of gemeenschapszin. Wat moeten wij doen om gelukkig te worden? De vraag naar het goede leven wordt gesteld tegen de achtergrond van conflicterende waarden. Onze normen zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Is een rookverbod maatschappelijk gewenst of betutteling?

Wijsgerige ethiek is het onderdeel van de filosofie dat onderzoekt wat het menselijk leven goed en zinvol maakt. Daarnaast houdt deze tak van filosofie zich bezig met de argumenten en begrippen waarmee wij onze morele keuzes rechtvaardigen.

Aan bod komen achtereenvolgens: Meta-ethiek (Moore), Normatieve ethiek (Wolf), Deugdethiek (MacIntyre), Utilisme (Singer), Plichtsethiek (Kosgaard), Relativisme (Rorty), Narratieve ethiek (Nussbaum) en tot slot Evolutionaire ethiek (De Waal).

1560 / Laatst gewijzigd: 26-Aug-2011

Cursus Filosofie

wekelijks

22 september t/m 24 november 2011
Aanvang: 19:30-21:3

Toegang: 335

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie