Cultuurfilosofie

19 september t/m 21 november 2011

Is er nog natuur of hebben wij alles in cultuur gebracht? Wat betekent het om naar onze natuur te leven? Heeft man of vrouw-zijn te maken met ons lichaam of met rolpatronen? Mogen wij de idealen van andere culturen bekritiseren? Zijn er dieren die cultuur hebben?

De mens groeit op en leeft in een cultuur die hij zelf vormgeeft. Zijn scheppingsdrang is grenzeloos. Cultuur staat tegenover natuur omdat cultuur alles omvat wat wij hebben gemaakt of bedacht.

Wie met anderen over dit soort vragen wil nadenken, neemt deel aan de cursus Cultuurfilosofie. In acht wekelijkse colleges leert u systematisch filosoferen over onderwerpen die voortvloeien uit het onderscheid tussen natuur en cultuur.

Met de bestudering van actuele kwesties raakt u tegelijkertijd vertrouwd met het werk van onder anderen Jean-Jacques Rousseau, Johan Huizinga, Sigmund Freud, Charles Taylor, Judith Butler, Johann Gottfried Herder, Bruno Latour en Roger Scruton.

1559 / Laatst gewijzigd: 26-Aug-2011

Cursus Filosofie

wekelijks

19 september t/m 21 november 2011
Aanvang: 10.30 - 12.30

Toegang: 335

Instituut voor Filosofie
Ruysdaelstraat 49A1-G
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie