Autonomie en engagement in de moderne Europese literatuur

20 december 2011

Arnold Heumakers

Literatuur moet 'geŽngageerd' zijn, maar zij moet ook 'kunst' zijn, dat wil zeggen autonoom, vrij, onafhankelijk. In deze dubbele eis schult een spanning die de moderne literatuurgeschiedenis in belangrijke mate heeft bepaald. In een zestal colleges wordt die spanning verkend. Aan bod komen onder andere het ontstaan van de esthetische autonomie in de 18e-eeuw, het romantische engagement, de betekenis van l'art pour l'art, de terugkeer van het romantische engagement bij de 20e-eeuwse avant-garde en de positie van kunst en literatuur in het hedendaagse medialandschap.

1551 / Laatst gewijzigd: 09-Aug-2011

Collegereeks Illustere School UvA

elke dinsdag

20 december 2011
Aanvang: 19.30, eind 21.30

Toegang: 150 euro / AUV-leden en medewerkers 125

UvA: Bushuis, F0.22
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX
Amsterdam
Reserveren: via www.hum.uva.nl/illustereschool
E: illustereschool-fgw@uva.nl
website


Organisatie:
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Illustere School