Een Dag Zonder Techniek

vrijdag 27 mei 2011

Hoe afhankelijk ben je van techniek? Welke filosofische conclusies kunnen we hier uit trekken? En hoe kunnen we deze conclusies gebruiken om ons leven vorm te geven?

In dit programma van Brandstof zal Henk Oosterling met de deelnemers een relationele filosofie ontwikkelen die past bij de wereld waarin we nu leven. Behalve een lezing zullen er ook actieve werkvormen en een diner plaatsvinden.

Mobilosofie: De Wezenloze Wijsheid van de Onbewogen Beweger

Stel, je ontwaakt uit een heerlijke droom en je besluit je die dag iedere interactie via een medium of een middel te ontzeggen. Een techno-ascetisch experiment om er achter te komen wie je bent. Geen mobieltje of Facebook, geen TV of radio, geen computer, maar evenmin een auto, een bus, trein of fiets. Zelfs geen medicijnen of oppeppende vitaminedoseringen, laat staan een biertje of een blowtje om wat te relaxen. Gewoon basic behoeften bevredigen. Dan kom je al snel tot de conclusie dat die primaire behoeften eigenlijk niet bestaan. Sterker, dat je mobiel een primaire behoefte is voor je sociale en zakelijke contacten. Maar hoe rijm je dat met het feit dat die dingen 20 jaar geleden helemaal niet bestonden. Wat voor wijsgerig antropologische implicaties heeft dit inzicht?

In dit programma gaan we op zoek naar een adequate filosofie voor de 21e eeuw. Een filosofie voorbij moralismen maar ook een die 19e-eeuwse naïeviteiten achter zich laat. Een filosofie die de hectiek van alledag toelaat maar die het idee van een vaste identiteit, een klaarblijkelijk ego, achter zich laat. Een relationele filosofie die neigt naar een mobilosofie. Van Herakleitos tot Sloterdijk. En beyond..

1513 / Laatst gewijzigd: 03-Mei-2011

Brandstofprogramma

27 mei 2011
Aanvang: 15:30 - 22:00

Toegang: €65, inclusief een diner

Zolder van de Diaconie Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 1a
Amsterdam
T: 0206202570
Reserveren: Aanmelding via: http://www.brandstof.eu/80/een-dag-zonder-techniek/
E: info@brandstof.eu
website


Organisatie:
Brandstof