Debat 5: Zorg rond het levenseinde

maandag 16 mei 2011

Een naderend levenseinde brengt meestal veel complexe beslissingen met zich mee. Zelf beschikken en zeggenschap hebben over deze keuzes is niet altijd vanzelfsprekend. Welke rol spelen hulpverleners, medici en naasten in deze gevoelige ethische discussies? Op maandag 16 mei spreken specialisten en geïnteresseerden in de Rode Hoed over de vraagstukken rond het levenseinde.

Over kwaliteit van leven in de laatste levensfase

Palliatieve zorg, euthanasie, voltooid leven zijn vraagstukken die alle hun eigen ethische en medische vragen oproepen. Het omgaan met de keuzes van een stervende, al dan niet schriftelijk vastgelegd, levert allerlei ethische en juridische vragen op. Het vijfde debat in de reeks ‘Van wieg tot graf’ stelt aan de hand van recente uitkomsten van wetenschappelijke onderzoek een aantal morele en medische dilemma’s aan de orde.

Gespreksleider: Inge Diepman
Met:

• Els Borst-Eilers, voormalig minister VWS, oud-voorzitter Nationaal platform palliatieve zorg en NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)
• Bert Keizer, verpleeghuisarts, SCEN-arts, filosoof, schrijver
• Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek Universiteit Utrecht
• Eduard Verhagen, kinderarts UMCG, palliatieve zorg rond kinderen
• Wouter Zuurmond, hoogleraar pijnbestrijding & palliatieve zorg VUmc, medisch directeur Hospice Kuria
• Christine Brouwer, ervaringsdeskundige
• Angela Poort-Hegeman, ervaringsdeskundige, voorzitter Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK)
• Marie-José Pulles, ervaringsdeskundige, adviseur kinder palliatieve zorg.

Van wieg tot graf: Ethische dilemma's in de gezondheidszorg
In de zesdelige debatreeks Van wieg tot graf. Ethische dilemma�s in de gezondheidzorg komen, de levensloop volgend, diverse thema's aan bod over de functie, visie en financiële aspecten van gezondheid, welzijn en zorg in Nederland. Door middel van een maatschappelijk debat proberen De Rode Hoed en ZonMw deze thema's onder een groter publiek onder de aandacht te brengen om burgers en politiek een mogelijkheid te bieden tot nieuwe en weloverwogen inzichten vanuit verschillende perspectieven.

Over het Wetenschapscaf�

1511 / Laatst gewijzigd: 03-Mei-2011

logo

Van wieg tot graf: over ethiek en gezondheidszorg

16 mei 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 10,00 / € 9,00 (CJP/studenten/Stadspas/65 )

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: info@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed en ZonMw, i.s.m. Centrum voor Ethiek en Gezondheid