Bestaat de vrije wil? En zo niet, hoe erg is dat?

7 t/m 13 augustus 2011

Getuige een aantal recente publicaties lijkt het belangrijkste obstakel voor het accepteren van (neuro)wetenschappelijke onderzoeksresultaten het geloof in de vrije wil te zijn. Als de vrije wil niet bestaat, wat zijn dan de gevolgen voor ons dagelijkse leven, voor de psychiatrie, voor de rechtspraak, voor religie, voor de samenleving, voor de ethiek en voor de filosofie zelf?

Debat over de veronderstelde ‘dood van de vrije wil’centraal

Na het lezen en bespreken van filosofen als Augustinus, Descartes, Spinoza, Diderot en Schopenhauer komen spraakmakende Nederlandse wetenschappers aan het woord: Dries van Dantzig, Peter Hagoort, Victor Lamme, Dick Swaab. En steeds staat het debat zoals dat in het dagblad Trouw tussen januari en april 2011 is gevoerd over de veronderstelde ‘dood van de vrije wil’centraal, zodat de cursisten een eigen standpunt kunnen innemen, na kennis te hebben genomen van de verschillende opvattingen en de consequenties daarvan voor hun eigen dagelijkse leven.

1508 / Laatst gewijzigd: 24-Apr-2011

cursus

6 dagen

7 t/m 13 augustus 2011
Aanvang: 16.00

Toegang: op aanvraag

Centre Erasme
St. Etienne des Sorts (bij Avignon, Fr.)
Centre Erasme
T: 0497 681714
Reserveren: ja
E: h.willemsen8@chello.nl
website


Organisatie:
Stichting Filosofie