Socratisch Café Amsterdam, 29 april, thema: 'Het echte leven'.

vrijdag 29 april 2011

Het Socratisch Café Amsterdam is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners n.a.v. een maandelijks thema. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Thema 'Het echte leven'

Volgens Bertrand Russell bevindt “het echte leven” zich tussen het mogelijke en ideale leven. Maar wat is dan het ideale leven? Als ik om me heen kijk in de tram en velen druk bezig zie met hun smartphone, vraag ik me af: Is het ideale leven soms te vinden op Facebook? Op Facebook kan je zijn wie je wilt en 500 vrienden hebben. Heeft het ideale en dus ook “het echte leven” te maken met authenticiteit en verbondenheid?

Michel Foucault vraagt zich in een interview af: Waarom zou niet iedereen van zijn leven een kunstwerk maken? Hij zegt te willen aantonen dat voor de Grieken niet de technè van het zelf centraal stond, maar de technè van het leven. Volgens hem gaat het er dus niet om wie je bent, maar wat je doet. Is “het echte leven” een activiteit of een staat van zijn?

Vrijdag 29 april onderzoeken we aan de hand van ons zelf wat ‘het echte leven’ betekent en wat voor ons de prangende vraag is in relatie tot ‘het echte leven’.

Tijd, plek en kosten

Wanneer: Vrijdag 29 oktober 2010, start 15:30 tot 18:30 uur (inloop vanaf 15:00)
Locatie: Centrum Coenen-Lydia Roelof Hartplein 2, Amsterdam (trams 3, 5, 24 en 16, Regioliner 142)
Entree: €10,-, met studentenkaart €5,-, 4-rittenkaart €30,- (toegangsprijzen incl. koffie/thee)
Begeleiding: Jurjen van de Groep, Marc Koppels, Sjoukje Dijkman, Karel van Haaften en Jeroen Rijnders

Over Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1503

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

29 april 2011
Aanvang: 15:30 tot 18:30 uur

Toegang: €10,- (studenten €5,00 4-rittenkaart €30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 06-41339624
Reserveren: niet verplicht
E: sjoukjedijkman@pragmatikos.info
website


Organisatie:
Socratisch Café Nederland