Debat 4: Van pil naar pil

dinsdag 12 april 2011

Naar verwachting is binnen tien jaar een kwart van de totale wereldbevolking ouder dan zestig. Veroudering brengt verschillende specifieke problemen met zich mee. De druk op de gezondheidszorg zal dus steeds meer toenemen. Zo is er is er bij ouderen steeds vaker sprake van polyfarmacie: het chronisch gebruik van meer geneesmiddelen tegelijk. Ze leven letterlijk van pil naar pil.

Over veroudering en geneesmiddelen

Dat roept (ethische) vragen op als: Waarom is er voor ouderen geen aparte wetgeving op het gebied van geneesmiddelenonderzoek, zoals bij kinderen? Kerngezond oud worden (healthy ageing) wordt gezien als heilige graal, maar horen bij ouderdom niet vanzelfsprekend ook gebreken? Moeten we alle kansen benutten die de technologie ons biedt om maar zo oud mogelijk te worden? Wat betekent het als iedereen in de toekomst veel langer zou kunnen leven? En hoe zit het met het zelfbeschikkingsrecht van ouderen?

In De Rode Hoed gaat Inge Diepman hierover op dinsdag 12 april in debat met een panel van (ervarings)deskundigen.
* Ruud Dessing, lid hoofdbestuur KNMP, mede-auteur van 'Witboek Farmacie'
* Paul Jansen, klinisch geriater UMCU en voorzitter/oprichter Expertisecentrum voor pharmacotherapie bij ouderen (Ephor)
* Evert van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek UMCN St. Radboud
* Sophia de Rooij, internist-geriater AMC
* Maartje Schermer, filosoof/ethicus Erasmus MC
* Dorothea Touwen, medisch ethicus LUMC, auteur van `Voor een ander
* Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC/directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Van wieg tot graf: Ethische dilemma�s in de gezondheidszorg
In de zesdelige debatreeks Van wieg tot graf. Ethische dilemma�s in de gezondheidzorg komen, de levensloop volgend, diverse thema's aan bod over de functie, visie en financiële aspecten van gezondheid, welzijn en zorg in Nederland. Door middel van een maatschappelijk debat proberen De Rode Hoed en ZonMw deze thema�s onder een groter publiek onder de aandacht te brengen om burgers en politiek een mogelijkheid te bieden tot nieuwe en weloverwogen inzichten vanuit verschillende perspectieven.

Over het Wetenschapscaf�

1497 / Laatst gewijzigd: 05-Apr-2011

logo

Van wieg tot graf: over ethiek en gezondheidszorg

12 april 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: � 10,00 / � 9,00 (CJP/studenten/Stadspas/65 )

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: info@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed en ZonMw, i.s.m. Centrum voor Ethiek en Gezondheid