Debat 3: Beloning en straf in de gezondheidszorg

dinsdag 15 maart 2011

Niet roken, niet drinken, niet vet eten maar veel bewegen en gezond eten. Verschillende adviezen aan de overheid zeggen dat een burger beloond moet worden voor gezond gedrag en gestraft moet worden voor ongezond gedrag.
Deze ontwikkeling vraagt om ethische reflectie. Moet je de burger belonen wanneer iemand zich gezond gedraagt en moet je iemand straffen die ongezond gedrag vertoont? Op dinsdag 15 maart discussiëren specialisten en geďnteresseerden in De Rode Hoed over de prijs van ongezond leven.

Over de prijs van ongezond leven

De burger moet meer verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen gezondheid. Maar is iedere burger wel in staat om een gezond leven te leiden? Is het niet een vorm van verkapte opvoeding? En komt ons principe van solidariteit niet onder druk te staan wanneer mensen moeten gaan betalen voor ‘ongezond’ gedrag?

Hierover gaan in debat onder leiding van Inge Diepman:
• Marijn Aalders, fysiotherapeute BigMove Institute.
• Jaap van Binsbergen, huisarts en bijzonder hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde UMCN St. Radboud.
• Frank Koelewijn, ervaringsdeskundige.
• Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar.
• Henriëtte Prast, hoogleraar persoonlijke financiële planning Tilburg, lid WRR (project ‘Keuze, gedrag en beleid’).
• Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek UMCG.
• Pieter Vos, psycholoog, algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ).

Van wieg tot graf: Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg
In de zesdelige debatreeks Van wieg tot graf. Ethische dilemma’s in de gezondheidzorg komen, de levensloop volgend, diverse thema’s aan bod over de functie, visie en financiële aspecten van gezondheid, welzijn en zorg in Nederland. Door middel van een maatschappelijk debat proberen De Rode Hoed en ZonMw deze thema’s onder een groter publiek onder de aandacht te brengen om burgers en politiek een mogelijkheid te bieden tot nieuwe en weloverwogen inzichten vanuit verschillende perspectieven.
Dit derde debat komt mede tot stand in samenwerking met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

1489 / Laatst gewijzigd: 10-Maa-2011

logo

Van wieg tot graf: Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg

15 maart 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 10,00 / € 9,00 (CJP/studenten/Stadspas/65 )

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: info@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed en ZonMw, i.s.m. Centrum voor Ethiek en Gezondheid