Marc De Kesel : Authentiek goden breken - Over het tegendraadse in de monotheďstische religies

donderdag 7 april 2011

In het kader van de Maand van de Filosofie die dit jaar als thema 'Het echte leven' heeft, zal op donderdag 7 april 2011 de Vlaamse filosoof Marc De Kesel de inleiding verzorgen naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Goden breken. Marc De Kesel laat ons zien wat geloof en twijfel betekenen in de westerse religies en dat geloven in één God de kenmerken in zich heeft om zich zelf te bestrijden.

Marc De Kesel vraagt zich af: wat is geloven? Geloven is iets aannemen dat niet wetenschappelijk te bewijzen valt. Geloven staat dus gelijk aan twijfel. In deze tijd hebben wij van het geloof een doctrine gemaakt. Religie is nu een doctrine waartoe je je bekent of niet. Maar juist bij geloven is twijfel heel belangrijk. Religie kan geen beslag leggen op God. God is God.

Marc De Kesel stelt in Goden breken(Amsterdam: Boom, 2010) de vraag hoe het komt dat de typisch westerse godsdiensten, (Jodendom, Christendom, Islam), veel invloed hebben gehad op de moderne cultuur en tegelijkertijd er fel door zijn bestreden. In dialoog met een rijke traditie van denkers – onder meer Nietzsche, Bergson, Heidegger, Freud, Bataille, Lacan, Assmann, Žižek – laat hij zien dat het monotheďsme (de religies die in één God geloven) zelf de elementen van de moderne godsdienstkritiek in zich draagt; het is een ‘machine’ om goden te maken, maar ook om goden te ‘breken’.


‘Monotheďsme is het in de eerste plaats niet om geloof, maar om geloofskritiek te doen. Waar een monotheďstische religiositeit zich zorgen om maakt, is niet het ongeloof van mensen, maar juist hun geloof.’ Zo luidt de provocatieve stelling die Marc De Kesel in zijn lezing zal verdedigen.

Marc DE KESEL (filosoof) is verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent en de Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit zijn interesse voor continentale filosofie, publiceert hij over ethiek, kunst- en cultuurkritiek, politieke filosofie, religietheorie en de receptie van de Shoah. (http://home.scarlet.be/~mk347385/index.html)

De filosofische boekhandel Spijkerman uit de Gierstraat in Haarlem zal aanwezig zijn met een boekentafel.

1479 / Laatst gewijzigd: 16-Feb-2011

Filosofisch Café Haarlem

7 april 2011
Aanvang: 19.45 uur

Toegang: Entree €5,- /studenten €3,-

Haarlem
Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1 (rolstoeltoegankelijk)
Haarlem
T: 06-16370875
Reserveren: N.v.t.
E: fil.cafehaarlem@gmail.com
website


Organisatie:
Filosofisch Café Haarlem & Filosofische Boekhandel Spijkerman