Prof. dr. Maarten van Buuren en prof. dr. Joep Dohmen

maandag 11 april 2011

‘Waarom zou niet iedereen van zijn leven een kunstwerk maken?’ Deze vraag van Michel Foucault is nog steeds relevant, nu de grote idealen en utopieën zijn verbleekt. De autonome mens moet zelf zijn leven vormgeven, maar de moderne vrijheid lijkt even vaak een lust als een last.

Wat hebben literatuur en filosofie te bieden bij het nadenken over wie we zijn? Prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU) en prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH)

gingen in de serie Levenskunst bij Studium Generale in discussie over de manier waarop filosofen en schrijvers denken over het betekenisetekenisvol maken van je leven.

In de Kunst- en wetenschapslezing onderzoeken zij wat de confrontatie van filosofie, literatuur en wetenschap oplevert. Aan de hand van lichte en donkere schrijvers en filosofen van Montaigne tot Houellebecq gaan ze in op de conditie van de moderne mens.

1476 / Laatst gewijzigd: 15-Feb-2011

Levenskunst als kunst en wetenschap

11 april 2011
Aanvang: 20 uur

Toegang: gratis

Aula van het Academiegebouw
Domplein
Utrecht
website


Organisatie:
Studium Generale