Peter Sloterdijk: Zeitgeist

15 mei 2011

Peter Sloterdijk buigt zich over een aantal toekomstscenario's. (Deels Duitstalig)

Over de bijeenkomst

In zijn Sferentrilogie beschrijft de Duitse filosoof Peter Sloterdijk hoe overal ter wereld collectieven als schuimformaties opkomen en weer verdwijnen. Er is geen centrale regelkamer meer. De cultuur wordt niet meer aangestuurd van bovenaf. Is een dergelijke wereld leefbaar? Niet van nature. Het vereist enige training van de burgers.

Doel: Met Peter Sloterdijk nadenken over onderling vertrouwen in een geglobaliseerde wereld.

Over de docenten

Peter Sloterdijk is een van de toonaangevende denkers van dit moment. Hij brak door met zijn Kritiek van de cynische rede en publiceerde sindsdien talloze invloedrijke werken, waaronder de Regels voor het mensenpark en de Sferen-trilogie.

Renι Gude is directeur van de ISVW.

Toegang

Losse dag: € 130,-.inclusief lunch en proefabonnement op Vrij Nederland (4 nummers, stopt automatisch). Vrij Nederland is medeorganisator van de Zeitgeist-lezingen.

In combinatie het programma rond Sloterdijk op zondag:
Arrangement 1: € 294,- (twee dagen conferentie, drankjes & boek Je moet je leven veranderen).
Arrangement 2: € 338,50,- (arrangement 1 hotelkamer en ontbijt).

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

1465 / Laatst gewijzigd: 11-Jan-2011

logo

Bijeenkomst

15 mei 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 125,-

ISVW
ISVW - hotel, conferentiecentrum, cursusinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4650700
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)