Grote denkers van de Verlichting

26 en 27 februari 2011

Maak kennis met de belangrijkste denkers van de veelbesproken Verlichting.

Over de cursus

De zeventiende eeuw is de puberteit van de moderne filosofie. Bacon, Galilei en Descartes in de eerste helft, Hobbes, Spinoza en Locke in de tweede helft maakten de fysica mechanistisch en empirisch, de logica mathematisch en de ethica rationeel. De burgerlijke filosofie nam ontslag als dienstbode van de feodale theologie. Godsdiensttwisten moe, begon men openlijk religieuze dogma’s met voeten te treden. Het succesvolle moderne mens- en wereldbeeld uit de natuurfilosofie draaide de zaken om: middeleeuwse theologische bolwerken werden moderne wetenschappelijke universiteiten met de theologische faculteit naast vele andere.

De gevolgen van het nieuwe mens- en wereldbeeld in de zeventiende eeuw werden verwerkt in de achttiende eeuwse Verlichting. De fysica brengt het doel van de wereld en de zin van het leven niet in kaart. Hoe wordt de moderne mens volwassen in een oneindig universum op een planeet bevolkt door gelijkwaardige, vrije medemensen? Rousseau, Hume, Montesquieu en Kant werpen licht op de vraag: ‘Welke logica brengt vrede, welke ethiek geeft zin?’

Over de docenten

René Gude is filosoof en algemeen directeur van de ISVW. Naast de Basisopleiding Geschiedenis geeft hij ook de Basisopleiding Kritische Methode.

Prof. dr. Wiep van Bunge is decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en hoogleraar Geschiedenis van de Wijsbegeerte. Tevens is hij verbonden aan het Erasmus Center for Early Modern History. Hij was van 2000 tot 2005 directeur van het NWO-onderzoeksprogramma The Early Enlightenment in the Dutch Republic: Cartesianism, Spinozism, Empiricism, 1650-1750. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn de vroegmoderne ideeëngeschiedenis en de historische wortels en de filosofische relevantie van de Verlichting.

Programma

Zaterdag 26 februari

10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Overzicht van Galilei tot Kant
12.30 uur Lunch
14.00 uur Descartes’ zekerheid, Humes twijfel
15.45 uur Montesquieu’s vrees voor staatsmacht, Leibniz’ optimisme
18.00 uur Diner
20.00 uur Kant
22.00 uur Welkom aan de bar

Zondag 27 februari

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Recapitulatie
10.00 uur Prof. dr. W. van Bunge over Spinoza en de radicale Verlichting
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vragenuurtje (alleen voor deelnemers gehele basisopleiding)

Toegang

Toegang
(weekeinde is ook afzonderlijk te volgen)

Arrangement 1:
€ 223,00 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2:
€ 263,00 (arrangement 1 overnachting en ontbijtbuffet)

Vrienden van de ISVW: korting

AANMELDEN

Digitale leeromgeving
Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

1463

logo

Weekendcursus

26 en 27 februari 2011
Aanvang: 10.30-12.30 uur

Toegang: € 266,- / € 311,50

ISVW
ISVW - hotel, conferentiecentrum, cursusinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4650700
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)