Eminente denkers: L.M. de Rijk

17 april 2011

Eerbetoon aan oudheidkenner, politicus en religieus atheďst prof.dr. L.M. de Rijk. We lezen teksten van deze eminente denker, en luisteren naar zijn 'beste college'. Daarnaast wordt hij geďnterviewd.

Over de cursus

Classicus, taalfilosoof en mediëvist L.M. de Rijk (1924) is een eigenzinnig denker. In zijn werk speelt het denken van Aristoteles een belangrijke rol. Hij schreef een nog altijd veel gebruikte inleiding Middeleeuwse wijsbegeerte en staat te boek als een eigenzinnig katholiek denker. De Rijk gaat uit van de noodzaak om wetenschap en geloof strikt te scheiden. Wetenschap draait om waarheid, geloof om ‘werking’. Deze werking is inspirerend, maar is niet per se noodzakelijk om ethisch te handelen. Als politicus – van 1956 tot 1991 was hij senator voor de PvdA – stond De Rijk een ‘sober en sociaal atheďsme’ voor. Over deze vorm van atheďstisch religiositeit schreef hij enkele boeken, waaronder Religie, normen, waarden. Deze dag wordt op camera opgenomen voor het nageslacht.

Doel: Scherp uw denken over politiek en religie aan via een eminente Nederlandse denker

Programma

10.30 uur: inleiding op het werk van L.M. de Rijk door Ymkje de Boer

11.15 uur: pauze

11.30: lezing teksten van de hand van De Rijk

12.30: lunch

14.00 uur: het 'beste college'van L.M. de Rijk

15.15 uur: pauze

15.30 uur: interview met prof. De Rijk door Ymkje de Boer

Toegang

€ 85,- (conferentie, koffie/thee, lunchbuffet, reader).


Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

1461

logo

Dagcursus

17 april 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 85,-

ISVW
ISVW - Hotel, conferentiecentrum, filosofieinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)