Gary Francione: zijn dieren bezit?

3 april 2011

Dieren mogen we niet langer beschouwen als bezit, stelt de Amerikaanse denker Gary Francione.
Maak kennis met een spraakmakende filosoof!

Over de cursus

De Amerikaanse filosoof Gary Francione hield zich bij het U.S. Supreme Court bezig met octrooi- en eigendomsrecht. In dat kader stuitte hij op de problematische eigendomsverhouding tussen mens en dier. Hij schreef enkele spraakmakende boeken over de kwestie en werd de eerste hoogleraar dierenrechten in Amerika. Zolang de huidige bezitsverhouding tussen mens en dier bestaan, is pleiten voor meer dierenwelzijn volgens Francione niet constructief. We moeten ons eerst de vraag stellen of dieren überhaupt wel een eigendom kunnen zijn. Als dat niet het geval is, wat Francione gelooft, wat betekent dit dan voor de veehouderij, onze huisdieren en ons eetpatroon?

Gary Francione schreef onder meer Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation (2008); Introduction to Animal Rights (2000). Binnenkort verschijnt The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation?

Doel: kritisch denken over de machtsverhouding tussen mens en dier.

Programma

Programma
10.30 uur: inleiding op het werk van Francione door Erno Eskens

11.15 uur: pauze

11.30 uur: lezing van enkele cruciale teksten van Gary Francione

12.30 uur: lunch

14.00 uur: lezing door Gary Francione over het dier als bezit

15.15 uur: pauze

15.30 uur: gesprek en vragen

17.00 uur: nazit aan de bar

Toegang

Toegang: € 85,- (conferentie, lunchbuffet, koffie/thee en reader).
Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

1457 / Laatst gewijzigd: 11-Jan-2011

logo

Dagcursus

3 april 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 85,-

ISVW
ISVW - Hotel, conferentiecentrum, filosofieinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)