Het schone en het verhevene

2 en 3 april 2011

Weekend over esthetica onder leiding van Jan Flameling en prof.dr. Renée van de Vall.

Over de cursus

Met de expositie van zijn readymades heeft Marchel Duchamp laten zien dat de criteria ‘mooi’ en ‘lelijk’ niet van toepassing hoeven te zijn op de moderne kunst. Moderne kunstwerken zijn veel meer dan een streling voor de zintuigen: ze leveren commentaar, roepen op tot radicale vernieuwing en revolutie, provoceren, bekritiseren de al te gerationaliseerde moderne tijd – of omarmen haar juist, roepen op tot spirituele bezinning, of zijn louter ironisch, speels en vrolijk.
Hoe moeten we nu het kunstwerk begrijpen? De esthetica is van oudsher de leer van de schoonheid, maar met de verandering van de kunst is haar terrein veel breder geworden: reflectie op de rol die kunst speelt in de samenleving. Toch zijn de traditionele begrippen die de esthetica hanteert om schoonheid te beschrijven allerminst verouderd. Mimèsis (nabootsing), expressie, symbool en vorm zijn enkele van de elementen die essentieel zijn om inzicht te krijgen in de creatie en receptie van het kunstwerk.
Er zal dan ook aandacht zijn voor het klassieke standpunt over schoonheid, de moderne reflectie over de betekenis en het belang van kunst en voor de opvattingen van Nietzsche en Heidegger.
Tot slot zal Renée van der Vall een lezing houden over de hedendaagse filosofie van de kunst.


Personalia
Drs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

Prof. dr. Renée van de Vall studeerde sociologie and philosophie aan de University van Amsterdam. Ze promoveerde aan deze universiteit in de filosofie in 1992 and doceert er. Ze is onderzoeksdirecteur van MA Media Culture. Since 2009 is ze bijzonder hoogleraar in Art and Media. Van de Vall’s onderzoek beweegt zich op het gebied van kunstfilosofie en esthetica. Vooral de rol van de toeschouwer in hedendaagse kunst boeit haar, maar ook ethiek in kunst, globalisering van de kunst en kunstconservatie. She was projectleider van het NWO onderzoeksproject Transformations in Perception and Participation: Digital Games and leidt nu het NWO project New Strategies in the Conservation of Contemporary Art. Ze schreef onder meer At the edges of vision. A phenomenological Aesthetics of Contemporary Spectatorship.

Programma

Programma
Zaterdag 2 april

10.30 uur: Vooraf. Esthetica
De kunstenaar, het kunstwerk, de kunst beschouwer, de werkelijkheid en de filosofie

11.00 uur: De staat / Over de poëzie
Filosofie als ‘politicologisch’ project, de rol/plek van de (dicht)kunst en de kunst als mimesis (nabootsing) en poiesis

12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Kritiek van het oordeelsvermogen
Filosofie als transcendentaalfilosofisch project, het esthetische oordeel – belangeloos, zonder begrip, zonder doel en (toch) noodzakelijk welbehagen
15.30 uur: Pauze

15.45 uur: De geboorte van de tragedie
Filosofisch als esthetisch-ethisch project, het apollinische en het dionysische, een esthetische verhouding tot de werkelijkheid en de mens als een kunstzinnig scheppend subject

18.00 uur: Diner
20.00 uur: De oorsprong van het kunstwerk
Filosofie als bestaans- en zijnsverstaan, contra het technisch- wetenschappelijke in-de wereld-zijn en het kunstwerk als het in het werk stellen van de waarheid

21.30 uur: Aan de bar

Zondag 3 april

09.30 uur: Renée van de Vall: Hedendaagse filosofie van de kunst
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Vragenuur

Toegang

(Dit weekeinde is onderdeel van de basisopleiding systematiek van de filosofie en is ook afzonderlijk te volgen)

Arrangement 1:
€ 223,00 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2:
€ 263,00 (arrangement 1 overnachting en ontbijtbuffet)

1455

logo

Weekendcursus

2 en 3 april 2011
Aanvang: za 10.30-zo 12.30

Toegang: € 223,- /263,-

ISVW
ISVW - Hotel, conferentiecentrum, filosofieinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)