Denken over dieren

26 maart 2011

Moet het dier worden geëmancipeerd, net als eerder de slaven en de vrouwen? Om deze vraag te beantwoorden, onderzoeken onze opvattingen over dieren.

Over de cursus

Hoe is in de loop van de eeuwen over dieren gedacht en hoe is dit denken veranderd? Vanaf de eerste biologie van Aristoteles, via Plato’s ‘ladder van de natuur’ belanden we bij de Romantische diervisie en de opvattingen van hedendaagse denkers als Gary Francione, Peter Singer, Martha Nussbaum en Tom Regan. Steeds blijkt dat diervisies nauw samenhangen met mensvisies. Is de huidige roep om emancipatie opnieuw een teken van een veranderend mensbeeld?

Docent Erno Eskens is hoofd van het cursusinstituut van de ISVW en auteur van o.a. Democratie voor dieren (shortlist Filosofie Wisselbeker 2010).

Doel: kennisnemen van de filosofische achtergronden van het dierendebat.

Programma

Programma
10.00 uur: ontvangst

10.30 uur: Aan de hand van schilderijen en beelden vertelt Erno Eskens over dieropvattingen in de loop der eeuwen.

11.15 uur: koffie/thee

11.30 uur: De samenhang tussen politieke visies en dieropvattingen

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Close reading van tekstfragmenten. We bestuderen argumenten van moderne filosofen voor- en tegen dierenrechten.

15.15 uur: koffie/thee

15.30-17.00 uur: Slotgesprek over diervisies.

Toegang

Toegang: € 85,- (conferentie, lunchbuffet, koffie/thee en reader).
Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

1452 / Laatst gewijzigd: 11-Jan-2011

logo

Dagcursus

26 maart 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 85,-

ISVW
ISVW - Hotel, conferentiecentrum, filosofieinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)