Eminente denkers: Heinz Kimmerle

20 maart 2011

Eerbetoon aan prof.dr. Heinz Kimmerle, die de interculturele filosofie in Nederland introduceerde.

Over de cursus

Prof.dr. Heinz Kimmerle startte een dialoog tussen Afrikaanse en Aziatische denkers en wersterse denkers. Deze dialoog is nodig, stelt hij, omdat onze wereld nu eenmaal globaliseert. We moeten andere culturen wel leren kennen. Maar los daarvan helpt het contact met andere denkers ook helpt ook om je eigen gedachtengoed te begrijpen. Je gaat je eigen filoso­fische traditie namelijk anders bezien, ontdekt vergeten, miskende of minder belangrijk geachte motie­ven en leert kritiek op de westerse dominantie te begrijpen. Deze dag lezen we enkele kernteksten van Kimmerle en geeft de eminente zijn ‘beste college’. We besluiten met een persoonlijk interview.

De dag wordt op camera vastgelegd voor het nageslacht.

Prof.dr. Heinz Kimmerle introduceerde de interculturele filosofie in Nederland. Hij publiceerde onder meer Mazumgumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën.

Programma

10.30 uur: Introductie op het werk van Heinz Kimmerle door Erno Eskens
11.00 uur: lezing van teksten van de hand Heinz Kimmerle. (Zie digitale leeromgeving voor de teksten).

12.30 Lunch

14.00 uur: het beste college van Heinz Kimmerle
15.15 uur: koffie/thee
15.30 uur: publiek interview met Heinz Kimmerle.

Toegang

Toegang: € 85,- (conferentie, koffie/thee, lunchbuffet, reader).

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten

1451 / Laatst gewijzigd: 11-Jan-2011

logo

Weekendcursus

20 maart 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 85,-

ISVW
ISVW - Hotel, conferentiecentrum, filosofieinstituut -
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: Via de site: www.isvw.nl
Per mail: receptie@isvw.nl
Telefonisch: 033-4650700
E: erno.eskens@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)