Eminente denkers: Herman Berger

6 februari 2011

Deze dag is een eerbetoon aan professor Herman Berger, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de metafysica in het Nederlandse taalgebied. Berger keert zich tegen ‘negatieve filosofie’.

Tegen de negatieve filosofie

De negatieve filosofie stelt dat antwoorden op de grote levensvragen niet te geven zijn. Berger betwijfelt dit. Een ‘uitgesproken positieve filosofie’ is volgens hem mogelijk. Daarvoor moet men alleen wel de metafysica serieus gaan nemen.

Metafysica beweegt zich letterlijk boven of na de fysica. Het is de wetenschap die nadenkt over de fysische (natuur)wetenschappen en over onze fysieke ervaringen. Het zet deze ervaringen in een overkoepelend perspectief. Daarmee werkt precies andersom dan de vakwetenschappen die de ervaringen doorgaans reduceren tot evolutionaire, chemische of natuurkundige of andere deelprocessen. Dit soort wetenschappelijke theorieën zijn, hoe mooi en gedegen ook, te beperkt.

Over de eminente denker

Herman Berger (1924) is emeritus hoogleraar systematische wijsbegeerte (Stg. Theologische faculteit Tilburg en faculteit Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Brabant). Hij publiceerde onder meer: Metafysica, een dwarse geschiedenis, Evolutie en metafysica, Pleidooi voor meer Zinnigheid en Modern of voor-modern? Een vals dilemma. Zijn laatste boek heeft de veelzeggende titel Over de dood heen.

Programma

10.00 uur: inloop met koffie/thee
10.30 uur: introductie op het werk van Herman Berger door Maarten Coolen en Erno Eskens
10.45 uur: close reading van tekstfragmenten uit het werk van de eminente denker (zie de digitale leeromgeving voor info over te lezen teksten)
12.30 uur: lunch
14.00 uur: 'het beste college' van de eminente denker
15.15 uur: pauze
15.30 uur: publiek interview met de eminente denker
16.30 uur: reacties uit de zaal
17.00 uur: einde

1446 / Laatst gewijzigd: 15-Jan-2011

Cursus

6 februari 2011
Aanvang: 10.30-17.00 uur

Toegang: € 85,- inclusief lunch en koffie/thee

ISVW
Dodeweg 8, 3832 RD
Leusden
T: 033-4650700
Reserveren: via www.isvw.nl, via receptie@isvw.nl, of telefonisch: 033-4650700
E: receptie@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Vrij Nederland en Freedomlab