De rechtvaardige samenleving

22 en 23 januari 2011

Cursus politiek filosofie onder leiding van Jan Flameling en gastdocent prof.dr. Hans Achterhuis.

Is politiek louter een spel om de macht, of zijn wij in staat tot hogere doelen – zoals een rechtvaardige samenleving? De juiste verhouding tussen macht en rechtvaardigheid is de kernkwestie van de politiek sinds de Oude Atheners een democratische ‘publieke ruimte’ inrichtten, waar ze zich niet alleen als ‘mens’ konden uitlaten over het goede leven, maar ook als ‘burger’ over het goede samenleven. In de twintigste eeuw wordt deze ‘aristotelische’ benadering nieuw leven ingeblazen door Hannah Arendt en Martha Nussbaum.
In de moderne tijd verandert het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het politieke denken: de mens wordt opgevat als een individu, een ‘ik’ (met eigenbelang). Moderne filosofen als Hobbes, Spinoza en Rousseau wijzen op de noodzaak van een maatschappelijk verdrag dat dient te zorgen voor orde, veiligheid en gemeenschappelijk welzijn. De theorie van rechtvaardigheid van Rawls is een hedendaagse variant van de (sociaal)contracttheoretische benadering.
Het hedendaagse politieke denken wordt gekenmerkt door analyse van en kritiek op verschillende aspecten van de (laat)moderne samenleving: de narcistische, consumptieve instelling van de burger, de kolonisering van de leefwereld door het systeem, de verregaande disciplinering en normalisering en de ontkenning van de seksuele differentie worden van commentaar voorzien. Ook de radicale opvattingen van Machiavelli, Carl Schmitt en Chantal Mouffe zullen de revue passeren.
Tot slot zal Hans Achterhuis – bij een breed publiek bekend vanwege zijn behandeling van maatschappelijke en politieke vraagstukken in vele artikelen en boeken – een lezing houden.

1441 / Laatst gewijzigd: 15-Jan-2011

Weekendcursus

22 en 23 januari 2011
Aanvang: 10.30-12.30 uur

Toegang: € 223,00 incl diner en lunch. € 263 idem overnachting

ISVW
Dodeweg 8, 3832 RD
Leusden
T: 033-4650700
Reserveren: Reserveren kan via www.isvw.nl via de mail receptie@isvw.nl
E: receptie@isvw.nl
website


Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)