Filosofie Introductiecursus: Hoogtepunten uit 2500 jaar filosofie

1 februari t/m 19 april 2011

Filosofie komt voort uit verwondering, zo leert de Griekse filosoof Plato. Filosofen hebben dan ook over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen gesteld. Hoe is de verhouding tussen lichaam en geest? Wat zegt taal over de werkelijkheid? Wat geeft betekenis aan het leven van nu? Vragen die tot denken aansporen. De Filosofie Introductiecursus maakt u vertrouwd met de vele perspectieven die beroemde filosofen bieden op de mens en zijn leefwereld.

In tien colleges nemen enthousiaste docenten u mee op een reis door de westerse filosofie, een magistrale geschiedenis die 2500 jaar geleden aanving met Plato en Aristoteles en grootheden voortbracht als Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche en Foucault. U ontdekt dat de vragen die vroeger gesteld werden telkens opnieuw terugkeren en in de actualiteit tot nieuwe inzichten leiden. Tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de wijsbegeerte, ontdekt u de rode draad die filosofen en denkbeelden met elkaar verbindt.

Deelname aan de Filosofie Introductiecursus vereist geen specifieke voorkennis. De cursus wordt gegeven in een intieme leeromgeving met lesgroepen van maximaal 30 personen. Er is ruimte voor discussie en persoonlijke aandacht. U reflecteert onder deskundige leiding van uw docent en leert zo een filosofische denkhouding aan.

1436 / Laatst gewijzigd: 06-Jan-2011

Filosofie Introductiecursus

elke week

1 februari t/m 19 april 2011
Aanvang: 10.30 of 19.30

Toegang: 334,90

o.a. Felix Meritis
o.a. Felix Meritis
Amsterdam
T: 020-633 77 29
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie