Rousseau, opvoeder in Romantiek

donderdag 16 januari 2014

In deze leesgroep maken we uitgebreid kennis met Rousseau. We zullen een aantal van zijn teksten bespreken. O.a. (stukken uit) Emile en Vertoog over de ongelijkheid.

Begeleiding: drs Dries Boele

over de auteur:

Jean-Jacques Rousseau (1712 Ė 1778) staat aan het begin van een stroming die op de Europese cultuur grote invloed heeft gehad (en nog steeds): de Romantiek. Deze stroming hechtte veel waarde aan individualiteit, gevoelsleven, natuur en authenticiteit.

Rousseau had forse cultuurkritiek. Hij meende dat mensen door de burgermaatschappij misvormd en bedorven raken. Hiertegenover stelde hij het natuurlijke leven. Mensen beschikken over een aangeboren goedheid. Om te ontkomen aan de misvormende werking van maatschappij zouden er grondige veranderingen moeten worden doorgevoerd. O.a. in opvoeding en moraal. Op tal van filosofen en kunstenaars heeft Rouseau grote invloed gehad. Ook zijn ideeŽn over opvoeding spraken lange tijd tot de verbeelding.

En:

Rousseau heeft Ďonsí enige eeuwen geleden opgevoed in een romantische levensopvatting. Wat waren zijn opvattingen over cultuur en natuur, over gevoel en ratio, over opvoeding en zelfontplooiing? We zullen zien. Wellicht ontdekken we onvermoede verwantschap met dit Ďrusteloze genieí. Een gelegenheid om een aantal tendensen die onze cultuur hebben gevormd op het spoor te komen en kritisch te bespreken.

Aanschaffen: Jean-Jacques Rousseau, Emile of over de opvoeding. 2012. Boom, Amsterdam
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers). Stuur mail naar: driesboele@wxs.nl
Huiswerk: Per keer zullen we ca 55 pagina's bespreken.

leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 6 donderdagavonden, vanaf 16 januari, achtereenvolgend
Kosten voor deelname: 45 Euro (incl kopieŽn van extra teksten)
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op:

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal en Camus.

1431 / Laatst gewijzigd: 23-Dec-2013

logo

Leesgroep

6 donderdagavonden, vanaf 16 januari

16 januari 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 45 euro (6 bijeenkomsten, incl kopieŽn)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-cafť': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en begeleiding: Drs. Dries Boele.