Het Socratisch Lokaal

maandag 4 juli 2011

Het Socratisch Lokaal is een ontmoetingsplaats voor onderwijsmensen die met elkaar een dialoog willen voeren over hun vak, om samen dieperliggende denkbeelden en opvattingen te onderzoeken. De gesprekken worden begeleid door socratisch gespreksleider Hans Bolten, ism Hester IJsseling (filosoof en juf).

Aanmelden

Het Socratisch Lokaal is niet openbaar. Je kunt je voor één of meer avonden aanmelden door een mailtje te sturen aan:
socratischlokaal@boltentraining.nl

Wees alert op de eindtijd

Dialogen in het Socratisch Lokaal duren van 19.00 uur tot 21.30 uur. Houdt hier a.u.b. rekening mee: het is prettig als het gezelschap het onderzoeksgesprek in gezamenlijkheid kan afronden.

De ervaring als ijkpunt

Actuele ervaring met de praktijk van het onderwijs strekt tot aanbeveling. Een socratische dialoog vindt namelijk steeds zijn uitgangspunt in een recent voorval uit de concrete ervaring van een van de deelnemers.

1425 / Laatst gewijzigd: 14-Dec-2010

dialogen over onderwijs

zeswekelijks

4 juli 2011
Aanvang: 19-21.30 uur

Toegang: 8,50 per avond

Bredeschoolgebouw De Bockesprong
Theophile De Bockstraat 100D
Amsterdam
T: 06-4825 8115
website


Impressies van eerdere bijeenkomsten zijn te lezen op:
hesterij.blogspot.com

Organisatie:
Hester IJsseling en Hans Bolten