Socratisch Café Amsterdam, 26 november, thema: 'Aandacht'.

vrijdag 26 november 2010

Het Socratisch Café Amsterdam is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners n.a.v. een maandelijks thema. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Thema: 'Aandacht'

“Mag ik even uw aandacht?”

Een zo vanzelfsprekend en vaak gebezigd zinnetje maar wat vraag je dan eigenlijk van je publiek? Een luisterend oor, een kijkend oog wellicht, maar wat zijn dat dan? Hoe blijkt daar aandacht uit? Hebben interesse, belangstelling of respect er misschien iets mee te maken? Zo ja, wat dan? Vaak is het de taak van de spreker de aandacht te trekken. Maar is aandacht wel iets dat getrokken kan worden? Is aandacht als een rotte tand, of een kar in de modder?

Hebben wij nog wel aandacht voor elkaar in het huidig tijdsgewricht? Of hebben wij alleen nog maar aandacht voor onszelf? En waar schenk je dan geen aandacht aan? Welke dingen zijn de moeite van aandacht waard? En waar bestaat die moeite dan uit?

Kom op vrijdag 26 november naar het Socratisch Café Amsterdam en onderzoek gezamenlijk welke ideeën u en uw gesprekspartners hebben over ‘aandacht’.

Tijd, plek en kosten

Wanneer: Vrijdag 29 oktober 2010, start 15:30 tot 18:30 uur (inloop vanaf 15:00)
Locatie: Centrum Coenen-Lydia Roelof Hartplein 2, Amsterdam (trams 3, 5, 24 en 16, Regioliner 142)
Entree: €12,50, met studentenkaart €7,50, 4-rittenkaart €30,- (toegangsprijzen incl. koffie/thee)
Begeleiding: Jurjen van de Groep, Marc Koppels, Sjoukje Dijkman, Mara Spruyt, Karel van Haaften en Jeroen Rijnders

Programma
15:00 uur: Inloop
15.30 uur: Inleiding op het thema
15.45 uur: Eerste gespreksronde in subgroepen m.b.v. diverse gespreks- en reflectievormen
17.00 uur: Pauze en plenair intermezzo
17.30 uur: Tweede gespreksronde in subgroepen
18.30 uur: Borrel en afsluiting (na 19:00 uur voortzetting in tegenover gelegen Café Wildschut)

Over Socratisch Café Amsterdam

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1412

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

26 november 2010
Aanvang: 15:00 tot 18:30 uur

Toegang: €12,50 (studenten €7,50, 4-rittenkaart €30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 0620302243
Reserveren: Niet verplicht
E: info@jeroenrijnders.com
website


Organisatie:
Socratisch Café Nederland