Debat 1: Baby in beeld. Over nieuwe dilemma's bij zwangerschap

dinsdag 11 januari 2011

In de zesdelige debatreeks 'Van wieg tot graf. Ethische dilemma’s in de gezondheidzorg' komen, de levensloop volgend, diverse thema’s aan bod over de functie, visie en financiële aspecten van gezondheid, welzijn en zorg in Nederland. Door middel van een maatschappelijk debat proberen de Rode Hoed en ZonMw deze thema’s onder een groter publiek onder de aandacht te brengen om burgers en politiek een mogelijkheid te bieden tot nieuwe en weloverwogen inzichten vanuit verschillende perspectieven.

Iedere ouder wenst zijn kind een eerlijke kans op een lang, gelukkig en gezond leven. Door prenatale screening is voor artsen en ouders steeds vroeger vast te stellen of daar kans op is. Over de ethische kanten van deze nieuwe technologische mogelijkheden wordt op dinsdag 11 januari in de Rode Hoed onder leiding van Inge Diepman door deskundigen gedebatteerd.

Alle zwangere vrouwen krijgen rond de twintigste week een echo aangeboden. Bij deze echo kunnen afwijkingen zoals een open ruggetje of een waterhoofd zichtbaar worden. Het doel van prenatale screening is om ouders in staat te stellen een keuze te maken, maar wat is de betekenis van die keuze? Moet een zwangerschap worden afgebroken? Kies je voor foetale therapie, terwijl er nog weinig zicht is op effecten van deze behandeling? Wat wanneer je de keuze maakt om geen gebruik te maken van deze twintig-weken echo? Wat betekent het om iets niet te weten? En wat betekent dit voor de zorgverleners? Ook zullen mensen aan het woord komen die de gevolgen van deze keuzes daadwerkelijk hebben ervaren.

Met: dr. Wybo Dondorp (ethicus, Universiteit van Maastricht), prof.dr. Tsjalling Swierstra (filosoof, Universiteit van Maastricht), dr. Stef Groenewoud (directeur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut voor medische ethiek), drs. Gert van Dijk (ethicus KNMG, IC neonatologie Erasmus MC), prof.dr. Frank Vandenbussche (hoogleraar verloskunde Radboud Universiteit/UMC St. Radboud Nijmegen).

1405 / Laatst gewijzigd: 09-Jan-2011

logo

Van wieg tot graf: Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg

11 januari 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 10,00 / € 9,00 (CJP/studenten/Stadspas/65 ); passe-partout € 45,00

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: info@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed en ZonMw