Socratisch Café Amsterdam, 29 oktober, thema: 'Troost'.

vrijdag 29 oktober 2010

Het Socratisch Café Amsterdam is een openbare ontmoetingsplaats voor mensen die op Socratische wijze met elkaar in gesprek willen treden. Onder begeleiding van deskundige gespreksleiders doe je gezamenlijk onderzoek naar de principes onder de deugdelijke opvattingen van jou en je gesprekspartners n.a.v. een maandelijks thema. Hiervoor worden diverse gesprek- en reflectievormen aangeboden. Naast deelnemen aan het gesprek kun je ook leren zelf een gesprek te leiden.

Troost

Het thema van het café van 29 oktober is: ‘Troost’:

Een bakje troost. Een troosteloze dag. Ontroostbaar zijn.
Wanneer is er sprake van troost? Is dat een arm om je heen, een vriendelijk woord? Wat wordt er door troost bewerkstelligd?
Mensen vinden troost bij hun huisdier, bij een borrel of in de natuur. Mensen brengen elkaar troost met een gedicht, een bos bloemen of een bezoek, zoals een staatshoofd dat doet in een rampgebied.
Wat maakt dat we iets als troost ervaren? Wat is troost voor de voetballer die de beslissende penalty mist? Wat is troost voor de vluchteling die in een oorlog al zijn bezittingen verliest? Is troost voor iedereen anders? Heb je voor troost anderen nodig? En is troost er ook als er geen verdriet is?

Kom op vrijdag 29 oktober naar het Socratisch Café Amsterdam en onderzoek gezamenlijk welke ideeën u en uw gesprekspartners hebben over ‘troost’.

Tijd, plek en kosten

Wanneer: Vrijdag 29 oktober 2010, start 15:30 tot 18:30 uur (inloop vanaf 15:00)
Locatie: Centrum Coenen-Lydia Roelof Hartplein 2, Amsterdam (trams 3, 5, 24 en 16, Regioliner 142)
Entree: €12,50, met studentenkaart €7,50, 4-rittenkaart €30,- (toegangsprijzen incl. koffie/thee)
Begeleiding: Jurjen van de Groep, Marc Koppels, Sjoukje Dijkman, Mara Spruyt, Karel van Haaften en Jeroen Rijnders

Programma
15:00 uur: Inloop
15.30 uur: Inleiding op het thema
15.45 uur: Eerste gespreksronde in subgroepen m.b.v. diverse gespreks- en reflectievormen
17.00 uur: Pauze en plenair intermezzo
17.30 uur: Tweede gespreksronde in subgroepen
18.30 uur: Borrel en afsluiting (na 19:00 uur voortzetting in tegenover gelegen Café Wildschut)

Socratisch Café Amsterdam

Data volgende cafés

Iedere laatste vrijdag van de maand (m.u.v. december): 26/11, 28/01, 25/02, etc.

Voor meer informatie, zie www.socratischcafenederland.nl

Het Socratisch Café Amsterdam is één van de oudste filosofische cafés van Nederland, ontstaan uit een initiatief van Het Nieuwe Trivium. Inmiddels maakt het SCA als spin-off, tezamen met een groeiend aantal andere cafés, deel uit van Socratisch Café Nederland.

1399 / Laatst gewijzigd: 12-Okt-2010

Socratisch Café Amsterdam

Elke laatste vrijdag van de maand

29 oktober 2010
Aanvang: 15:30 tot 18:30u

Toegang: E12,50 (studenten E7,50, 4-rittenkaart E30,-)

Huize Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2
Amsterdam
T: 0620302243
E: info@jeroenrijnders.com
website


Deze aanmelding is gebaseerd op het thema van oktober. Kan ik de thematische subkop maandelijks aanpassen?

Organisatie:
Socratisch Café Nederland