Het Socratisch Lokaal

maandag 13 december 2010

Het Socratisch Lokaal is een ontmoetingsplaats voor onderwijsmensen die met elkaar een dialoog willen voeren over hun vak, om samen dieperliggende denkbeelden en opvattingen te onderzoeken. De gesprekken worden begeleid door socratisch gespreksleider Hans Bolten, ism Hester IJsseling (filosoof en juf).

Aanmelden

Het Socratisch Lokaal is niet openbaar. Je kunt je voor één of meer avonden aanmelden door een mailtje te sturen aan

socratischlokaal@boltentraining.nl

1388 / Laatst gewijzigd: 02-Sep-2010

dialogen over onderwijs

zeswekelijks

13 december 2010
Aanvang: 19-21.30 uur

Toegang: 8,50 per avond

Bredeschoolgebouw De Bockesprong
Theophile de Bockstraat 100D
Amsterdam
Reserveren: socratischlokaal@boltentraining.nl
website


Organisatie:
Bolten Training ism Hester IJsseling