Training Socratisch Gespreksleider

zaterdag 26 november 2016

In het najaar is er weer een training van drie zaterdagen voor wie zich wil bekwamen in het leiden van een socratisch gesprek. Ook geschikt voor mensen die uitgebreid willen kennis maken met de methode. De training bestaat uit drie onderdelen: 1) kennismaking met achtergronden van de socratische methode; 2) bespreking van de systematiek van het gesprek en het hoe en waarom van de verschillende onderdelen; 3) oefenen van de verschillende onderdelen.
Docent: drs Dries Boele

Data: drie zaterdagen, 26 november, 3 en 17 december 2016
Tijd: 12.30 - 22.00 uur.
Locatie: Hotel de Filosoof, Amsterdam.
Kosten: 420 euro (excl BTW). Reductiemogelijkheid: 360,-.
Maximaal aantal deelnemers: 7
Voor meer informatie/ aanmelding: driesboele@wxs.nl of kijk op website: http://home.kpn.nl/boele097

Doelen. Naast het oefenen van de verschillende onderdelen, maakt de deelnemer uitgebreid kennis met de verschillende aspecten van het socratisch gesprek, leert zijn of haar eigen sterke en zwakke punten kennen in het gesprekken leiden, methodisch en groepsdynamisch, en ontdekt of socratisch gespreksleider iets is waar hij of zij zich verder is wil bekwamen.

Bespreking van onderdelen van het socratisch gesprek: hierin worden de achtergronden van elk onderdeel toegelicht vanuit de rol van de gespreksleider. Telkens zullen aan bod komen: het waarom, het hoe, moeilijkheden en tips.

Toepassingen van het socratisch gesprek

Behalve als vrije tijdscursus wordt de methode in toenemende mate benut in onderwijs en in bedrijven en organisaties, ter verheldering van doelstellingen en uitgangspunten, in een heroriëntatie op normen, waarden en idealen, ter vernieuwing van de aandacht voor wat leven en werken de moeite waard maken.

1383 / Laatst gewijzigd: 23-Aug-2016

logo

Praktische filosofie

Twee keer per jaar

26 november 2016
Aanvang: 12.30 - 22.00 uur

Toegang: 420 € (reductie mogelijk): 3 zaterdagen

Keizersgracht 252, Amsterdam
Keizersgracht 252, Amsterdam
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: mail naar: driesboele@wxs.nl
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Naast deze training ook andere activiteiten, zoals: filosofisch café, leesgroepen en filosofische vakanties. Voor informatie en plaatsing op e-maillijst voor nieuwsbrief: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Drs. Dries Boele.