Filosofie en levenskunst: De spelende mens. Over levenslust, creativiteit en de passie voor waarheid

27 t/m 30 december 2017

De mens is ‘het nog niet vastgestelde dier’ (Nietzsche): onze ontwikkeling houdt niet op bij de volwassenwording. We kunnen ons verder ontplooien, maar in welke richting? Wie willen we worden? Wat zijn idealen om na te streven? En wat is daarvoor nodig? In deze cursus onderzoeken we het thema de ‘spelende mens’, a.d.h.v. filosofen e.a. (o.a. Schiller, Nietzsche en Huizinga).
Docent: drs Dries Boele

over de cursus:

Niet alleen kinderen spelen; ook volwassenen kunnen zich tot spelende mensen ontwikkelen. Filosofen belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Hoe dachten zij over creativiteit, handelen, persoonlijke en culturele vernieuwing? En wat betreft waarheid en wijsheid: valt ermee te spelen?
Filosofen die aan bod komen: Schiller (speeldrift), Nietzsche (zichzelf opnieuw uitvinden), Huizinga (culturele vernieuwing door/in spel), Arendt (handelen als opnieuw beginnen), Camus (de mens in opstand), Irigaray (spelen met sekseverhoudingen), plus Taoïsme (niet-handelen als spel).

Naast inleidingen op de genoemde filosofen bestaat de cursus uit het bespreken van teksten, in een koppeling met de eigen ervaring.

Docent: drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097)
Website ISVW: https://isvw.nl/activiteit/de-spelende-mens/


En:

Organisatie: ISVW
Plaats: Leusden
Voor meer informatie/ inschrijven: info@isvw.nl
Website: www.isvw.nl
Tel: 033 - 4650700
Kosten: 620,25/ 760,50 (inclusief overnachtingen)

1378 / Laatst gewijzigd: 11-Dec-2017

logo

Cursus

zomerweek

27 t/m 30 december 2017
Aanvang: week

Toegang: 620,25/ 760,50 (inclusief overnachtingen)

ISVW
Dodeweg 8
Leusden
T: 033-4227200
Reserveren: 033-4650700
E: info@isvw.nl
website


Voor nieuwsbrief over filosofisch café, leesgroepen en andere filosofische activiteiten, mail naar: driesboele@wxs.nl o.v.v. 'nieuwsbrief filosofie''

Organisatie:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)