Over vorming, identiteit & multiculturaliteit

zaterdag 25 september 2010

Meer dan ooit tevoren verandert onze leefwereld in rap tempo. Internet en moderne technologieŽn brengen vreemde culturen dichterbij, die hun sporen in onze samenleving nalaten. In de geglobaliseerde wereld van de 21e eeuw, waarin we net zo zijn gewend aan shoarma als aan boerenkool, verliezen beschavingsidealen hun vroegere vanzelfsprekendheid. Wie hierover met anderen wil nadenken, neemt deel aan de cursus cultuurfilosofie.

Cultuurfilosofie gaat over de interactie tussen mens & samenleving. In dit creatieve proces geven mensen betekenis aan hun leven en proberen zij zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen. In deze cursus maakt u een analyse van onze eigen tijd. U gaat in op de opkomst van het cultuurbegrip, de betekenis van geschiedenis, het onderscheid tussen massa- en elitecultuur en de invloed van media & technologie op ons leven. In acht wekelijkse colleges doordenkt u talrijke actuele maatschappelijke kwesties aan de hand van eigentijdse filosofen. Om aan deze boeiende cursus deel te nemen is geen specifieke voorkennis vereist.

Praktische informatie

Inleiding Cultuurfilosofie; 8 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Start: sep. 2010, diverse startdagen; Cursusgeld 214,90 (inclusief cursusboek, porto & administratiekosten).

Cursusplaatsen: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1367

Inleiding Cultuurfilosofie

25 september 2010
Aanvang: o.a. 10.30 - 12.30

Toegang: 214,90

Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdokskade 143
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam