Actuele filosofie van de 20e eeuw tot nu

maandag 13 september 2010

Benieuwd naar wat (post-)moderne filosofen ons te zeggen hebben? Deze cursus maakt u bekend met de voornaamste stromingen en filosofen uit de 20e eeuw tot nu. In 10 colleges gaat u in op de meest besproken thema’s uit de filosofie. Alles draait daarbij om de actualiteit van ons bestaan.

De cursus is chronologisch opgezet, zodat u een goed inzicht krijgt in de verscheidenheid aan ontwikkelingen in de eigentijdse filosofie. Elk college behandelt een specifieke filosoof, stroming en thema. Centraal staat de confrontatie tussen het postmodernisme en modernisme, zoals deze zich in de 20e eeuw voordoet. Wat begint in Wenen rond 1900 mondt uit in het debat van nu.

Deelnemers gaan aan de hand van vele praktijkvoorbeelden in op de invloed van technologie op ons leven, individuele en sociale verantwoordelijkheid, maatschappijkritiek en taal als een objectieve/subjectieve uitdrukkingsvorm. Deze en andere onderwerpen doordenkt u aan de hand van invloedrijke filosofen zoals Popper, Gadammer, Heidegger, Sartre, Lévinas, Wittgenstein, Adorno, Derrida, Habermas en Sloterdijk.

Na afloop van deze cursus heeft u inzicht verkregen in de belangrijkste kenmerken van het (post-)modernisme en daarmee verbonden filosofen en ideeën.

Praktische informatie

Postmodernisme versus modernisme; 10 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Cursusgeld 214,90 (inclusief cursusboek, porto & administratiekosten).

Cursusplaatsen:
Amsterdam, startdatum 13 sep 2010
Bussum, startdatum 15 sep 2010

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1366 / Laatst gewijzigd: 01-Jun-2010

Postmodernisme versus modernisme

13 september 2010
Aanvang: 19.30 - 21.30

Toegang: 214,90

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam