Reflecties op het neoliberalisme

dinsdag 21 september 2010

Hoe objectief is het nieuws? Waar ligt de grens tussen recht en onrecht? Hoe democratisch is de vrije markteconomie?

Het Instituut voor Filosofie organiseert in samenwerking met De Groene Amsterdammer de cursus Kritische Filosofie. Deze unieke cursus biedt deelnemers een multidisciplinaire en genuanceerde visie op onze hedendaagse sociaal-politieke situatie. U onderzoekt het neoliberale samenlevingsmodel tegen de achtergronden van ons bestaan.

In acht colleges maakt u aan de hand van verschillende wetenschappelijke invalshoeken dwarsdoorsneden van de samenleving. Vele actuele filosofen dienen hierbij als klankbord. Elk college behandelt een specifieke thematiek, waarbij onder meer wordt ingegaan op de verzorgingsstaat, het functioneren van de markteconomie, media & objectiviteit, individualiteit & veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht is er voor de relatie tussen ideologie en praktijk.

Aan het einde van de cursus bent u in staat om het neoliberale beschavingsmodel kritisch te analyseren en heeft u inzicht verkregen in de belangrijkste implicaties ervan.

Filosofen die aan bod komen zijn onder meer Paul Virilio, Slavoj Žižek, Giorgio Agamben, Jacques Lacan, Alain Badiou, Bernard Stiegler, Boris Groys, Noam Chomsky, Michel Foucault en Pierre Bourdieu.

Praktische informatie

Kritische Filosofie; 8 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Start: sep. 2010, diverse startdagen; Cursusgeld 214,90

Cursusmateriaal: Liberticide: Kritische reflecties op het neoliberalisme, Uitgeverij IJzer, Utrecht 2008 (door cursist zelf aan te schaffen)

Cursusplaatsen: Amsterdam, Leiden, Rotterdam, en Utrecht

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1365 / Laatst gewijzigd: 01-Jun-2010

Kritische Filosofie

21 september 2010
Aanvang: o.a. 14.00-16.00

Toegang: 214,90

Felix Meritis
Keizersgracht 324
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam