Waarden & normen kritisch bekeken

dinsdag 21 september 2010

De wijsgerige ethiek is dat onderdeel van de praktische filosofie, waarin de vraag wordt gesteld wat het menselijk leven en samenleven goed, zinvol of de moeite waard maakt.

Centraal in deze cursus staat het individuele handelen en de kwestie wat moreel juist is om te doen. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden analyseert u morele vraagstukken die aansluiten bij de alledaagse leefsituatie. In acht colleges maakt u kennis met de belangrijkste ethische opvattingen waaronder de deugdethiek, de plichtsethiek en de consequentialistische ethiek, maar ook de moraalkritiek en meta-ethiek, waarin het morele begrippenkader zelf onderwerp van onderzoek wordt. Ook gaat de aandacht uit naar de historische context waarin de besproken filosofieŽn zijn ontstaan. Zo verkrijgt u inzicht in de wortels van wijsgerige ethiek ťn haar hedendaagse zeggingskracht.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om uw persoonlijke morele overtuigingen filosofisch te beargumenteren.

Met onder meer Aristoteles, Thomas van Aquino, Kant, Mill, Nietzsche en MacIntyre.

Praktische informatie

Inleiding wijsgerige ethiek; 8 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Start: sep. 2010, diverse startdagen; Cursusgeld 214,90 (inclusief cursusboek, porto & administratiekosten).

Cursusplaatsen: Amsterdam, Den Haag, Groningen, Hoorn, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1364 / Laatst gewijzigd: 01-Jun-2010

Inleiding Wijsgerige Ethiek

21 september 2010
Aanvang: o.a. 10.30 - 12.30

Toegang: 214,90

Felix Meritis
Keizersgracht 324
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam