De genealogie van het kwaad

dinsdag 14 september 2010

Gekoppeld aan de actualiteit van het bestaan, wordt het kwaad filosofisch geproblematiseerd. Waar ligt de oorsprong van het kwaad? Welke vormen van kwaad zijn er te onderscheiden? Hoe ga je om met het kwaad als het je persoonlijk raakt?

Uitgangspunt voor de cursus vormt het eigentijdse mensbeeld. We onderzoeken welke waarden nu als wezenlijk gelden. Na de aanslagen op de Twin Towers van 11 september 2001 hebben begrippen als verdraagzaamheid, respect en humaniteit een andere betekenis gekregen. Mensen ervaren angst en vrees en vervallen in blinde woede. Maar ook is er hoop en behoud van vertrouwen in de mens. De worsteling met het kwaad is even menselijk als actueel.

Behalve de denkbeelden van gevierde filosofen worden tijdens de colleges ook literaire passages van grote schrijvers besproken. Filosofen die aan bod komen zijn onder andere Arendt, Benjamin, Lévinas, Agamben en Žižek. Parallel wordt stilgestaan bij de verbeelding van het kwaad in romans en essays van onder meer Dostojevski, Mulisch en De Sade.

Praktische informatie

De genealogie van het kwaad; 10 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Cursusgeld 214,90 (inclusief cursusboek, porto & administratiekosten).

Cursusplaatsen:
Amsterdam, startdatum: 14 sep 2010
Hoorn, startdatum: 16 sep 2010

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1363 / Laatst gewijzigd: 01-Jun-2010

Zingeving en Menszijn

14 september 2010
Aanvang: 19.30 - 21.30

Toegang: 214,90

Centrale Openbare Bibliotheek
Oosterdokskade 143
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam